1. Home
  2.  | 
  3. Delfshaven
  4.  | Carrousel Delfshaven 2016-2017

Carrousel Delfshaven 2016-2017

16 november 2016

Keuzes maken is een strategische vaardigheid waar mee wij mensen, burgers, opvoeders maar ook onze leerlingen op Accent voortdurend mee te maken krijgen. En ook al kies je niet heb je toch gekozen. Om leerlingen in de onderbouw op Accent Delfshaven vertrouwd te maken is weer het carrousel idee ingevoerd naast de bestaande arbeidstoeleidende onderdelen in het reguliere programma. Leerlingen gaan gedurende 6 weken ruiken en proeven aan een branche of een onderdeel. Zodoende worden ze nu al actief en bewust betrokken bij het kiezen van een branche in leerjaar 3, een branche waarin zij minimaal een dag in de week met plezier stage moeten gaan lopen.

De carrousellessen in de onderbouw( groepen 1 en 2) zijn verdeeld over een aantal branche en onderdelen:

Leerjaar 1Leerjaar 2
GroenTechniek
TechniekDetailhandel
DetailhandelZorg
ZorgLogistiek
LogistiekHoreca
HorecaGroepsstage
Skills voor stage

Detailhandel maandag 5e en 6e uur
Bij het onderdeel detailhandel hebben de leerlingen middels diverse actieve werkvormen kennis kunnen maken met de branche en de diverse winkels die daarbij horen. Ze hebben zich kunnen oriënteren in het werken in de branche onder andere door een gastles van een vierdejaars stageleerling. Alsook middels een bezoek aan de winkelpraktijk van die leerling. Vooral het bezoek aan de winkel( speelgoedzaak) genoot grote belangstelling van de leerlingen. Ze werden door de filiaalmanager wegwijs gemaakt in de opzet van het assortiment( verdeling in eilanden) en de benodigde vaardigheden om in de winkel te kunnen werken. De leerlingen waren goed voorbereid vanuit school voor deze excursie ondermeer door van tevoren vragen opgesteld te hebben. Een leerling was de vraag helemaal vergeten toen die aan de buurt kwam vertelde die gewoon eerlijk de waarheid. We kregen toevallig ook een kijkje in een stukje logistiek gebeuren; er kwam een vrachtwagen aan in het magazijn met speelgoed. De leerlingen mochten de vrachtbon controleren en een steekprof doen op de levering.

In de winkel mochten ze een speurtocht doen maar waren veelal te vinden op de speelgoed eilanden van hun interesses. Jongens bij de gamespelletjes en de meiden bij in de poppen. Leerlingen merkten niet eens dat de eindtijd van de les al voorbij was. Ruim na half drie liepen wij terug naar school onder het genot van een snoepje.