1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Centrum
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goed contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Door met elkaar te praten over zaken die voor u, ons en uw kind belangrijk zijn, versterken we het vertrouwen in elkaar. Heeft u vragen, zijn er belangrijke gebeurtenissen thuis of zit u ergens mee? Kom dan gerust na schooltijd bij ons binnen of maak een afspraak. Meer informatie over het indienen van klachten of het spreken met een vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids.

Informatieavond en ontwikkelingsgesprekken

Aan het begin van ieder schooljaar nodigen we ouders/verzorgers van onze leerlingen uit voor een algemene informatieavond. Tijdens deze avond vertellen we u over belangrijke zaken in het schooljaar en kunt u kennismaken met de mentor van uw kind. Daarnaast bespreekt de mentor 2 keer per jaar met u en uw kind hoe het op school gaat. Tijdens dit gesprek bespreken jullie de ontwikkeling van het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Op deze pagina staat onder veelgestelde vragen wat het OPP inhoudt.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR kunnen medewerkers van de school samen met ouders/verzorgers van onze leerlingen overleggen over allerlei belangrijke zaken van de school en de directie adviseren.

De volgende leden zitten in de MR:

  • Mevr. D. Blankestein (secretaris en vicevoorzitter)
  • Dhr. Jaap Gerritsen (voorzitter)
  • Tuse Isik (Oudergeleding)
  • Omaima Boulal (Leerlinggeleding)

Wij zijn hard op zoek naar ouders/verzorgers die onze MR willen versterken. Als u interesse heeft om als ouder deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen, mailt u ons dan via accentcentrum@cvoaccent.nl. Uiteraard kunt u ook direct de voorzitter van de MR hiervoor benaderen.

Benieuwd wat er zich allemaal afspeelt binnen de MR? Lees dan ons jaarverslag.

Ouderraad

Via de ouderraad is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs en de school van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van de leerlingen op Accent Praktijkonderwijs.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media