1. Home
 2.  | 
 3. Scholen
 4.  | 
 5. Delfshaven
 6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Wij doen ons uiterste best om u op verschillende manieren op de hoogte te brengen van de allerlei zaken van de school.

Belangrijker nog vinden wij het contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Minimaal 2 keer per jaar nodigen we u samen met uw kind uit om te bespreken hoe het met uw kind gaat op school en de voortgang van het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Hierin staan de leerdoelen van uw kind beschreven. Op deze pagina staat onder veelgestelde vragen wat het OPP inhoudt.

Naast dit overleg kunt u altijd met de mentor of de school contact opnemen om belangrijke onderwerpen te bespreken.

Medewerkers ouderbetrokkenheid

Op onze school is 1 medewerker ouderbetrokkenheid: mevr. Zahra Nazoume. Zij helpt op initiatief van ouders/verzorgers of de school ouders te betrekken bij de (beroeps)keuzes in het schoolbaan-traject. Zij is op aanvraag aanwezig bij voortgangs- en/of probleemgesprekken om de mentor te ondersteunen en voor eventuele vertaling. Zahra Nazoume heeft een Marokkaanse achtergrond.

Medezeggenschapsraad (MR)

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten vertegenwoordigers van het schoolpersoneel en van de ouders. De overheid heeft de MR bepaalde bevoegdheden gegeven, waardoor deze invloed kan uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur.

In de raad zitten de volgende leden: dhr. Herman Swemmelaar, mevr. Edit Kocziha en mevr. Jolanda Winder. Wij zijn hard op zoek naar ouders/verzorgers die onze MR willen versterken. Als u interesse heeft om als ouder deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen, neemt u dan telefonisch contact met ons op via T: 010- 41 558 28.

De MR vergadert op maandag van 14.45 uur tot 16.00 uur in het lokaal van 3 C. De vergaderdata zijn:

 • 1 oktober
 • 5 november
 • 10 december
 • 11 februari
 • 14 april
 • 2 juni

Als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap van de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur dhr. Michel Baas.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media

LET OP:

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona maatregelen momenteel NIET door. U kunt uw kind wel aanmelden bij de gewenste locatie en/of een afspraak maken voor een individuele rondleiding.
Kijk voor actuele informatie op de Corona-pagina.