1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Delfshaven
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Wij doen ons uiterste best om u op verschillende manieren op de hoogte te brengen van de allerlei zaken van de school.

Belangrijker nog vinden wij het contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Minimaal 2 keer per jaar nodigen we u samen met uw kind uit om te bespreken hoe het met uw kind gaat op school en de voortgang van het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Hierin staan de leerdoelen van uw kind beschreven. Op deze pagina staat onder veelgestelde vragen wat het OPP inhoudt.

Naast dit overleg kunt u altijd met de mentor of de school contact opnemen om belangrijke onderwerpen te bespreken.

Medewerkers ouderbetrokkenheid

Binnen Accent zijn medewerkers ouderbetrokkenheid werkzaam. Zij helpen met de communicatie met ouders op verschillende thema’s, waaronder de beroepskeuzes in het school loopbaan traject. Zij kunnen eventueel ondersteunen bij gesprekken met de mentor om wille van de vertaling als een ouder de taal niet goed spreekt. In onze werkgroep ouderbetrokkenheid zitten Djohora Wakan (swm) en Tom Benjamin (mentor/docent).

Medezeggenschapsraad (MR)

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten vertegenwoordigers van het schoolpersoneel en van de ouders. De overheid heeft de MR bepaalde bevoegdheden gegeven, waardoor deze invloed kan uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur.

In de raad zitten de volgende leden: dhr. Herman Swemmelaar en dhr. Henk van Arkel. Wij zijn hard op zoek naar ouders/verzorgers die onze MR willen versterken. Als u interesse heeft om als ouder deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen, neemt u dan telefonisch contact met ons op via T: 010- 41 558 28.

De MR vergadert op maandag van 14.45 uur tot 16.00 uur in het lokaal van 3 C. De vergaderdata zijn:

  • n.t.b.

 

Als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap van de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur dhr. Michel Baas.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media