1. Home
  2.  | 
  3. Over de school
  4.  | Organisatie

Organisatie

Accent heeft 4 scholen voor Praktijkonderwijs en 2 scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast verzorgt Accent op 3 locaties trainingen en cursussen in de avonduren voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid. Alle onderwijsactiviteiten vinden plaats in de regio Rotterdam.

De Accent organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Sfeer en geloof

Alle 4 praktijkscholen zijn christelijke scholen die openstaan voor andere geloven. Op onze scholen zie je dan ook jongeren van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. We vieren christelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis met elkaar. En christelijke waarden als respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid bepalen hoe we met elkaar omgaan.

We vinden het belangrijk dat je jouw talenten gaat ontdekken. Want als je goed weet wat jouw talenten zijn, kun je later werk kiezen dat echt bij je past.

Wat vinden wij belangrijk?

Het allerbelangrijkste vinden wij dat jij het beste uit jezelf haalt tijdens je schooltijd. Op onze scholen gaan we ervan uit dat iedereen, dus ook jij, talenten heeft. Door je opdrachten te geven en stages te laten lopen, ontdek je steeds meer wat je echt leuk vindt om te doen. Iets waar je energie van krijgt en van gaat stralen, noemen wij een talent. De ene leerling geniet bijvoorbeeld van het helpen van een ander; de andere leerling van het maken van een creatief product.

Vanuit school willen wij jou het onderwijs, de begeleiding en de omgeving geven waarin jij deze talenten zo goed mogelijk kunt ontdekken en laten groeien. Daarom werken wij er steeds aan om ons onderwijs nog beter te maken en af te stemmen op de eisen die jouw toekomstige werkgever. Ook kun je op je eigen tempo en op je eigen niveau bij ons leren. Op die manier sluit je lesstof zo goed mogelijk aan bij jouw talenten en capaciteiten.

Op onze scholen leer je jezelf en andere mensen beter te begrijpen. Ook als ze er anders uitzien dan jij, of heel anders denken. Dat maakt je verdraagzaam en helpt je om goed samen te werken.

Visie en pijlers

Met onze combinatie van praktijkonderwijs en individuele ondersteuning dragen wij bij aan de talentontwikkeling en het vakmanschap van onze leerlingen, zodat zij na school zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Zo bereiden we onze leerlingen in maximaal 5 jaar voor op actieve deelname aan de maatschappij.

Pijlers van ons onderwijs

1 Goed onderwijs voor het leven
Wij stimuleren leerlingen om steeds meer regie te nemen over hun eigen leerprocessen. Wij zien dit als ideale springplank naar de maatschappij. Speerpunten van ons onderwijs en onze begeleiding zijn dan ook naast cognitieve kennis en vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

2 Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
Wij sluiten ons onderwijs aan op de continu veranderende maatschappij, waardoor ons aanbod qua vorm en inhoud bij de tijd blijft. Dit betekent ook dat we maatwerk in onderwijs en niveau leveren, een aantrekkelijke (werk)omgeving bieden en in verbinding staan met het bedrijfsleven.

3 Inclusieve identiteit: ontmoeting
Bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs ontmoeting over de grenzen van de verschillende achtergronden heen. Onze waarden bieden daarbij houvast en zorgen voor verbinding. 

4 Professioneel en lerend
Wij zijn zelf ook een lerende organisatie met professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen en samen te werken, is het geheel van ons onderwijsaanbod meer dan de som der delen. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief.

5 Met plezier samen sterk
Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Onze school staat dan ook bekend als fijne plek om te werken. Leerlingen en hun ouders waarderen ons enthousiasme. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met anderen.

CVO Accent

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO). Meer informatie over CVO vind je op de website.

CVO Nieuws

Binnen CVO hebben we het magazine CVOpen dat twee keer per jaar verschijnt en wordt toegestuurd aan ruim 2.300 medewerkers van CVO en aan relaties. Naast CVOpen heeft CVO ook een digitale nieuwsbrief voor medewerkers en relaties. Abonneren op de digitale nieuwsbrief doe je hier.

VERTROUWENSPERSOON CVO ACCENT

De externe vertrouwenspersoon van CVO Accent is Mevrouw Carin Naber Van Halm, zij is een LW erkend vertrouwenspersoon.

Tel. 06 - 45 37 88 62
e-mail info@nabervanhalm-consultancy.nl

schoolplan

In het schoolplan ‘Accent wérkt!’ staan onze ambities en doelen t/m 2023. Het schoolplan is ontwikkeld binnen de kaders van de Strategische Visie van ons bestuur, het CVO: Goed onderwijs voor het leven.

Voor het schooljaar 2023-2024 is een addendum geschreven bij het huidige schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2024-2028 verschijnt dit schooljaar.