1. Home
  2.  | 
  3. Over de school
  4.  | Pestbeleid

Pestbeleid

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaat. Dat school een fijne en veilige plek is. Dat leerlingen zichzelf kunnen zijn op school en worden geaccepteerd. Onze docenten moedigen dit aan en bewaken de positieve sfeer in de klas.

Eén van de schoolregels is dat er niet gepest wordt. Helaas gebeurt dit soms toch. Pesten vinden we onacceptabel. We hebben daarom een pestprotocol opgesteld. Hierin staat welke stappen de school neemt als er gepest wordt. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat kun je zelf doen?

Als je gepest wordt of je ziet dat een andere leerling gepest wordt, meld dit dan bij je mentor of een andere docent. Samen kunnen jullie zorgen dat het pesten stopt.

Wees niet bang dat je dan klikt. Als je er niet over praat, dan kunnen andere mensen niet helpen en is er grote kans dat het pesten door blijft gaan.

Links