1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Capelle
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Dit contact verloopt vooral via de mentor van uw kind. Aan het begin van het schooljaar nodigt de mentor u uit voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast spreekt u 2 keer per jaar, in nov/dec en in juni, met de mentor en uw kind over de ontwikkeling van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Op deze pagina staat onder veelgestelde vragen wat het OPP inhoudt.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk bepaald. De MR helpt de school beter te besturen door de directie te adviseren. De directie van de school houdt de MR op de hoogte over belangrijke zaken van de school zoals financiën en onderwijs. In de MR zitten zowel ouders/verzorgers van de leerlingen als medewerkers van de school. De MR vergadert 6 keer per jaar.

We zijn hard op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die deel willen nemen aan de MR. Als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap van de MR of een keer een vergadering bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de school via accentcapelle@cvoaccent.nl

Ouderraad

Via de ouderraad is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind en de onderwijsomgeving van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van de leerlingen op Accent Praktijkonderwijs.

communicatie via een app

Wij communiceren via de Hoy app, zo blijft iedereen op de hoogte van ontwikkelingen in en rond de school.

Je kunt de Hoy app downloaden voor Google Play en voor Apple.

Social media

meer informatie

De medewerkers ouderbetrokkenheid organiseren thema- en informatiebijeenkomsten over allerlei onderwerpen op het gebied van (school)ontwikkeling.