1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Capelle
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Dit contact verloopt vooral via de mentor van uw kind. Aan het begin van het schooljaar nodigt de mentor u uit voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast spreekt u 2 keer per jaar, in nov/dec en in juni, met de mentor en uw kind over de ontwikkeling van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Op deze pagina staat onder veelgestelde vragen wat het OPP inhoudt.

Medezeggenschapsraad (MR)

Accent Praktijkonderwijs Capelle heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten vertegenwoordigers van het schoolpersoneel en van de ouders. De overheid heeft de MR bepaalde bevoegdheden gegeven, waardoor deze invloed kan uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur.

In de MR zitten momenteel:

Vertegenwoordigers school
Mark van ’t Hoog (voorzitter)
Petroeskha Bavius (lid)
Kim Kleijn (secretaris)

Vertegenwoordiger ouders/verzorgers
Koen van den Meerschaut

De MR vergadert 6 keer per jaar.

We zijn hard op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die deel willen nemen aan de MR. Als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap van de MR of een keer een vergadering bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met Kim Kleijn via k.kleijn@cvoaccent.nl.

Ouderraad

Via de ouderraad is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind en de onderwijsomgeving van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van de leerlingen op Accent Praktijkonderwijs.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media

meer informatie

De medewerkers ouderbetrokkenheid organiseren thema- en informatiebijeenkomsten over allerlei onderwerpen op het gebied van (school)ontwikkeling.