1. Home
  2.  | 
  3. Praktijkonderwijs
  4.  | Alles over praktijkonderwijs

Alles over praktijkonderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs bereidt jongeren in maximaal 5 jaar voor op zelfstandig leven en werken. Zo leer je bijvoorbeeld niet alleen rekenen en taal, maar ook koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken. Allemaal belangrijke kennis en vaardigheden om na je middelbare schooltijd op je eigen benen te kunnen staan. Daarbij bereid je je voor op je toekomstige baan door het lopen van stages en het behalen van branchecertificaten.

Je krijgt bij ons natuurlijk ook praktijkvakken, die je kunt oefenen in onze praktijklokalen en leerwerkplaatsen. In zogenoemde ‘levensechte situaties’. Vanaf leerjaar 3 ga je stage lopen bij bedrijven of instellingen en vanaf klas 4 kun  je deelnemen aan TOP Academies. Hier krijg je les van vakmensen en eigen docenten.

Vier domeinen onderwijs

Het onderwijs op de praktijkschool is gebaseerd op 4 domeinen: Werken, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. Dit zie je ook terug in de vakken. Voor deze domeinen stellen leerlingen in overleg met hun mentor en ouders/verzorgers ieder jaar leerdoelen op. Tijdens het schooljaar werken zij aan deze doelen. Deze leerdoelen staan in het ontwikkelperspectiefplan (OPP).  Zie onder veelgestelde vragen meer over het OPP.

Vast rooster

Onze scholen werken met een vast rooster voor een heel schooljaar. We streven naar zo min mogelijk uitval van lessen. Wij zorgen er in ieder geval voor, dat een leerling geen tussenuren heeft.

Leren door te doen

Accent heeft 4 praktijkscholen. Op deze scholen leer je vooral door te doen. Je krijgt daarom veel opdrachten om iets te maken of te doen en loopt veel stages. We kijken daarbij steeds naar wat je kunt leren en helpen je om het te leren. Op deze manier bereiden we je voor op een baan later of op een vervolgopleiding zoals het MBO.

Het beste uit jezelf halen

Door de opdrachten en stages ontdek je steeds meer wat je echt leuk vindt om te doen en waar je energie van krijgt. De ene leerling geniet bijvoorbeeld van het helpen van een ander; de andere leerling van het maken van een creatief product. Zoveel mensen, zoveel talenten. We vinden het belangrijk dat je jouw talenten gaat ontdekken. Want als je goed weet wat jouw talenten zijn, kun je later werk kiezen dat echt bij je past.

Gezellige scholen waar je elkaar kent

Al onze praktijkscholen zijn gezellige, veilige en niet al te grote scholen. Iedereen kent elkaar. Naast docenten werken op school ook andere mensen zoals een conciërge, een zorgcoördinator en een maatschappelijk werker. Al deze mensen willen jou vooruithelpen en ervoor zorgen dat jij met plezier je schooltijd doorbrengt.

Jij leert op een andere manier. Je denkt op een andere manier. Wij passen onze lesstof op jou aan. Je kunt zelf je tempo en je niveau bepalen. Zo wordt leren leuk en haal je het beste uit jezelf.

Leerdoelen

Leerlingen stellen leerdoelen in de 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Een leerdoel op domein Wonen kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik kan zorgen voor gezonde voeding’ of ‘ik kan mijn eigen geldzaken en administratie regelen.’ Een leerdoel voor het domein Werken kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ik weet hoe ik moet solliciteren of ‘ik ga stage lopen en leren de materialen te gebruiken’.

Aanmelding en toelating

Heb je een keuze gemaakt en wil je je op één van onze scholen komen? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om je aan te melden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Of te bellen met de school van jouw voorkeur.

Veelgestelde vragen

Wat is een ontwikkelperspectiefplan (OPP)?

Ieder jaar beschrijf je samen met je mentor en met je ouders/verzorgers leerdoelen. Deze schrijf je op in het Ontwikkelperspectiefplan (OPP). In het OPP staat bijvoorbeeld wat je wilt leren en hoe je dat gaat leren. Minimaal 1 keer per jaar bespreken we dit OPP met jou en je ouders/verzorgers.

Wat zijn de uitstroommogelijkheden?

Als je het praktijkonderwijs verlaat, zijn er verschillende uitstroommogelijkheden. Dit hangt af van hoe makkelijk je leert, je interesses en je talenten.

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden:

1. (Begeleide) arbeid

Als een leerling van de praktijkschool afkomt, kan hij/zij meteen gaan werken bij een bedrijf of een instelling.

2. MBO entree-onderwijs

Op onze praktijkschool kunnen leerlingen het entree-diploma (mbo1) behalen door het volgen van de entree-opleiding (op sommige locaties pro-plus genoemd). Met dit diploma is een leerling goed voorbereid op doorstroom naar een mbo2-opleiding. We werken hiervoor samen met de mbo2-opleiding van het ROC Albeda.

3. Overige

Een klein percentage van onze leerlingen stroomt op een andere manier uit en maakt bijvoorbeeld de overstap naar een vakopleiding van een bedrijf of naar een vmbo lwoo.

Is er naschoolse begeleiding?

Ook als je van school gaat, blijft Accent nog twee jaar je ontwikkeling volgen en, als dat nodig is, je ondersteunen.