1. Home
 2.  | 
 3. Over de school
 4.  | Stage-informatie voor bedrijven

Stage-informatie voor bedrijven

Uw bedrijf aanmelden

Ik heb interesse voor de locatie:

4 + 4 =

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Met een stagiair van Accent Praktijkonderwijs haalt u tijdelijk een gemotiveerde jongere in uw bedrijf. Bovendien biedt de stageperiode de kans om een jongere goed te leren kennen en op te leiden tot een waardevolle toekomstige werknemer voor uw bedrijf. 

Accent verzorgt op 4 locaties in de Rotterdamse regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door theorie te koppelen aan praktijkvakken en stages. Leerlingen volgen een pro-mbo route (entree/mbo 1) of een pro-praktijk route. Leerlingen die een pro-praktijk route volgen kunnen een officieel pro-diploma behalen en stromen door naar arbeid. Leerlingen die de pro-mbo route volgen, behalen een entree diploma en kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding (mbo 2) of een leerwerktraject.

Profiel / branche

Aan het einde van fase 2 kiezen leerlingen een profiel of branche. In klas 3, 4 en 5 volgen de leerlingen niet alleen praktijk- en theorielessen, maar lopen ook stages of nemen deel aan een topacademie in deze branche. In deze jaren kunnen leerlingen verschillende, landelijk erkende branchecertificaten halen. Ons praktijkgerichte onderwijs en vakkundige begeleiding maken dat de meeste leerlingen snel hun draai weten te vinden tijdens de stage.

Onze leerlingen willen graag iets betekenen in het échte leven. Zij zijn daarom heel gemotiveerd om stage te lopen. Doel van de stage is om te kijken of het werk bij hen past en om de benodigde competenties te ontwikkelen. 

Waarom een Accent-leerling als stagiair?

 • U breidt uw team tijdelijk uit met een gemotiveerde jongere. 
 • U haalt een potentiële werknemer van een nieuwe generatie in huis.
 • U geeft een jongere, die vooral leert door te doen, een kans.
 • U vergroot de diversiteit op uw werkvloer.
 • U werkt samen met de stagebegeleider/jobcoach die de leerling begeleidt en coacht.

TOP Academie

Een TOP Academie is een vakschool bij een bedrijf. Leerlingen krijgen les van vakmensen bij bedrijven die meewerken aan de TOP Academie. Dit gaat verder dan een gewone stageplek. Op ieder bedrijf zijn namelijk soms ook docenten van de eigen school of van één van de andere praktijkscholen uit Rotterdam aanwezig die vakgericht lesgeven en de leerlingen begeleiden. Meer informatie: www.topacademies.nl

Diverse stages

Leerlingen lopen diverse stages gedurende hun opleiding. De stages vormen een integraal onderdeel van het lesprogramma. Tijdens een stage leren de leerlingen namelijk echt wat er nodig is om goed te kunnen werken. Daarbij is het dé opstap naar betaald werk en zelfstandigheid. 

Stagebegeleider / jobcoach

Iedere leerling heeft een stagebegeleider/jobcoach. Hij/zij onderhoudt het contact met het stagebedrijf en bespreekt bij de start en tijdens de stageperiode met het stagebedrijf wat er van de leerling mag worden verwacht en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Tussentijds bezoekt de stagebegeleider/jobcoach minstens één keer per zes weken het stagebedrijf om de voortgang te bespreken.

Belangrijk voor onze leerlingen is dat het werk overzichtelijk en routinematig is. Het uitstroomniveau van onze leerlingen ligt in principe op assistent niveau. Herhalen van taken vergroot de zelfstandigheid van de leerling. 

Uw bedrijf als stagebedrijf

Wat is er nodig om een stagebedrijf te worden? Allereerst is het belangrijk dat uw bedrijf een goede, veilige werkplek kan bieden en een functie die past bij het niveau van onze leerlingen. Probeer daarom zo goed mogelijk een profiel te maken van de functie-eisen. Moet een leerling bijvoorbeeld met een machine werken of klanten te woord staan? Is er ruimte voor de leerling om werknemersvaardigheden aan te leren zoals op tijd komen, zelf opstarten en omgaan met kritiek?

Op basis van het profiel kan de school bepalen of/en voor welk soort stage uw stagebedrijf geschikt is. De school selecteert vervolgens de geschikte kandidaat-leerling en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ook maakt u met de school afspraken over de begeleiding en het doen van opdrachten. Samen met de leerling stellen jullie een aantal algemene en vakinhoudelijke doelen op voor de stage. 

Uw bedrijf aanmelden

Ik heb interesse voor de locatie:

2 + 7 =

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Onze stagiaires

Veelgestelde vragen

Wat is vanuit het stagebedrijf nodig?
 • Een vaste stagebegeleider die de stagiair helpt bij het werk en die ook contactpersoon voor de school is.
 • Regelmatig geven van heldere instructies en positieve feedback aan de leerling. 
 • Een plezierig leerklimaat waarin alle werknemers de leerling helpen ‘het zelf te kunnen’.
 • Dagelijks invullen van de urenlijsten. Bij verzuim contact opnemen met de stagebegeleider/jobcoach. 
 • Overleg met de stagebegeleider/jobcoach over de voortgang van de leerling en signaleren van problemen. 

Naast de stage gaat de leerling naar school. Ook tijdens de schooltijd werkt de leerling aan zijn/haar stagedoelen. Het is daarom belangrijk dat het stagebedrijf aan de stagebegeleider/jobcoach doorgeeft wat de stagiair nog verder moet ontwikkelen. 

Een stagebedrijf moet geaccrediteerd zijn, indien het een leerling van de pro-mbo route betreft. Wanneer dit niet het geval is, kan school een accreditatie samen met het bedrijf aanvragen.

Wat gebeurt er na de stage?

Wilt u na de stage een leerling als werknemer in dienst nemen? Informeer dan bij de school naar de financiële regelingen waar uw bedrijf van kunt profiteren. De school volgt en/of begeleidt de leerling nog 2 jaar nadat hij/zij de school heeft verlaten. 

Werken jullie met een stageovereenkomst?

Bij elke stage wordt een stageovereenkomst afgesloten. Hierin staan onder meer de duur van de stageperiode, de werktijden en het aantal uur per week vermeld. Hou er rekening mee dat een leerling tijdens de vakantieperioden en feestdagen vrij is en dus geen stage loopt.