1. Home
  2.  | 
  3. Contact
  4.  | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik naar het praktijkonderwijs?

Omdat je liever praktisch werkt en leert. Je werkt liever met je handen, dan dat je opdrachten uit een boekje moet maken.

Wanneer kan ik naar het vmbo?
Dat kunnen we pas bepalen aan het einde van fase 1 (klas 1). We praten hier in ieder geval 2 keer per jaar met jou en je ouder(s) over.
Hoe lang zit ik op praktijkonderwijs?

Er is een wettelijke leerplicht t/m 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen kun je tot 20 jaar op school blijven. De opleiding duurt meestal 5 à 6 jaar.

Wanneer kan ik naar het mbo?
Dat kunnen we pas bepalen, als je in fase 3 (klas 4/5) zit. We praten hier in ieder geval 2 keer per jaar met jou en je ouder(s) over. We hebben een contract met het mbo over de instap-eisen.
Wanneer ga ik stage lopen?
Eerst begin je met een interne stage en/of een korte maatschappelijke stage. Tijdens de interne stage (vanaf leerjaar 1) werk je op school door bijvoorbeeld te helpen in de keuken, het magazijn of in de winkel. Een docent kijkt mee en helpt je met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Een maatschappelijke stage loop je bij een non-profit organisatie, vereniging of stichting. Deze stage staat in het teken van ‘iets doen voor een ander’. Als je er klaar voor bent, ga je vanaf leerjaar 3 extern stage lopen bij een organisatie of een bedrijf.
Waar kan ik mij als bedrijf aanmelden om een leuke stageplek aan te bieden?

Wij vinden het enorm fijn om goede stageplekken te hebben voor onze leerlingen. Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden op deze pagina, hier staat ook alle informatie die je als bedrijf wilt weten betreffende onze stages.

Welke diploma's kan ik behalen op het praktijkonderwijs?

Naast het Rotterdamse pro-diploma kun je diploma’s voor Nederlands en Engels halen. Als je de interne entree-opleiding volgt en met succes afrondt, kun je het entree-diploma (mbo1) behalen. Daarnaast kun je erkende branchecertificaten halen voor verschillende branches. Ook verlaat je de school met een goed gevulde portfolio-map waarin je alle studieresultaten, certificaten en diploma’s van alle schooljaren in bewaard.

Wat is een mentor?

Iedere klas heeft een mentor. De mentor coacht alle leerlingen uit de klas en houdt contact met je ouders/verzorgers. Tijdens je eerste schooljaar zie je hem veel. Je voert verschillende gesprekken met je mentor, maar je mentor geeft ook de algemene vakken zoals rekenen en Nederlands. Hij is dus je vaste leerkracht. Daarnaast heb je ook vakdocenten die vak- en praktijklessen geven, zoals bijvoorbeeld: koken, techniek en gymnastiek.

Wat is een OPP?

Iedere leerling volgt een eigen leerroute aan de hand van leerdoelen. De leerdoelen beschrijven de leerlingen samen met hun mentor en met u als ouders/verzorger in het Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Minimaal 2 keer per jaar bespreken we het OPP met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Zo volgen we samen goed de ontwikkeling van iedere leerling.

nog steeds vragen?

Wordt jouw vraag hier niet beantwoord? Neem dan gerust contact op met één van de locaties.