1. Home
  2.  | 
  3. Over de school
  4.  | Downloads

Downloads

Divers

Pestprotocol
In het pestprotocol lees je alles over de stappen die wij nemen als er gepest wordt.
Meer algemene informatie over pesten op school vind je op de website van 113.nl.

Schoolplan
In het CVO Accent schoolplan 2019-2023 laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het voortgezet onderwijs voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden.

Taakbeleid
Accent Praktijkonderwijs Taakbeleid 2019-2023

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Sinds 2017 wordt er op alle scholen van Accent gewerkt met de meldcode Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling en sinds januari 2019 met de 5 stappen uit de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader. De 5 stappen van de meldcode zijn geïntegreerd in de zorgstructuur van de scholen. Op alle Accent scholen is een Aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze medewerker is gecertificeerd en wordt regelmatig bijgeschoold. Een verkorte algemene versie van de op de Accent scholen uitgewerkte protocollen Meldcode vindt u hier.

scholen op de kaart

Neem voor meer informatie zie ook de informatie op de website Scholen op de kaart.

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl