Home | Over de school | Downloads

Downloads

Divers

Pestprotocol
In het pestprotocol lees je alles over de stappen die wij nemen als er gepest wordt.

Schoolplan
In dit schoolplan laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het voortgezet onderwijs voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden.

scholen op de kaart

Neem voor meer informatie zie ook de informatie op de website Scholen op de kaart.

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl