1. Home
  2.  | 
  3. Over de school
  4.  | Excellente school

Excellente school

De locaties Delfshaven, Hoogvliet en Capelle aan de IJssel hebben het predicaat excellent ontvangen. Dit is een titel voor scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een bepaald excellentieprofiel. Om een excellente school te worden, kan een school zich aanmelden bij een landelijke commissie. Een onafhankelijke jury bekijkt vervolgens of de school het predicaat verdient. Het predicaat is 3 jaar geldig.

TOELICHTING PER LOCATIE

LocatieExcellentieprofielToelichting
CapelleLeerlijnen pro-plus en pro-praktijkIedere leerling kiest voor één van de leerlijnen en krijgt daardoor onderwijs dat goed aansluit bij zijn/haar talenten en interesses.
Levensecht leren in combinatie met de samenwerking met de wijk en de directe schoolomgevingWij bieden onze leerlingen levensechte leersituaties, waarbij ze relevante sociale vaardigheden alsmede arbeidsvaardigheden opdoen. Dit doen we in gepersonaliseerde leerwerktrajecten voor leerlingen met als doel dat deze uitstromen naar vormen van betaalde arbeid.
Het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers en leerlingen.
DelfshavenIndividuele leerroute van de leerlingIedere leerling leert op zijn eigen niveau en krijgt op zijn eigen niveau en tempo onderwijs. Dit noemen we een individuele leerroute.
Maatwerk in arbeidstoeleiding
HoogvlietPedagogisch klimaat & onderwijsvisieVan mentor tot conciërge, iedereen zet zich in om een positieve relatie met iedere leerling op te bouwen. Dit biedt veiligheid en rust.
Een duidelijke leerroute vanaf de intake leidt tot een succesvolle uitstroom!Een goede toekomst begint bij een goede start! Dat realiseren wij door middel van een uitgebreide intake. De ambitie van het excellentieprofiel is dat leerlingen uiteindelijk succesvol uitstromen naar een passende baan, of doorstromen naar het MBO.
Succesvolle arbeidstoeleidingOp duurzame wijze arbeidstoeleiding van begin tot eind verbeteren, is de rode draad van het excellentieprofiel. De school heeft een goed en doordacht plan dat richting geeft aan al het handelen dat nodig is om leerlingen maximale kansen te bieden op een goede toekomst.
‘Met de 2 leerlijnen spelen we in op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Leerlingen in de pro-praktijk route doen aantoonbaar meer arbeidsvaardigheden op en de leerlingen in de pro-plus lijn kunnen goed het niveau aan waardoor minder leerachterstanden ontstaan.’ – Capelle
‘We willen dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. De individuele verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Het is dus belangrijk om een manier te vinden daar rekening mee te houden en te kunnen inspelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling.’ – Delfshaven

‘Een goede relatie met de leerling is bepalend voor de rest van het traject en daarom wordt ook veel tijd ingeruimd voor een goed contact met de ouders en instanties. Pas als de basis van een goede relatie op orde is, kan men verder bouwen aan goed onderwijs.’ – Hoogvliet

Leren van elkaar

Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Onze excellente scholen leggen bijvoorbeeld aan andere scholen uit hoe zij hun onderwijs hebben ingericht. Op die manier leren we van elkaar en profiteren we van elkaars kennis en kunde.

Veelgestelde vragen

Waarom en door wie is het predicaat Excellente Scholen ingevoerd?
In 2012 heeft de toenmalige Minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Met als doel het meer erkennen en waarderen van excellente scholen: scholen in Nederland die zich onderscheiden van andere goede scholen op een specifiek gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van een innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak bij een specifieke groep leerlingen (bron: www.excellentescholen.nl).
Wat houdt het predicaat Excellente School in?
Het predicaat Excellente School is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur. Scholen zien het predicaat Exellente School als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Scholen die deelnemen aan het traject krijgen daarnaast inhoudelijke feedback op hun onderwijsconcept. Aandachtspunten waarvan je kunt leren en complimenten voor wat gewoon heel erg goed is. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen (bron: www.excellentescholen.nl).
Wat is een excellentieprofiel?
Een excellentie profiel maakt duidelijk waar de school goed in is. Scholen bepalen zelf in welke mate en op welke wijze zij zich willen profileren. Het is aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de jury om te verifiëren of het genoemde excellentieprofiel niet alleen goed wordt uitgevoerd door een school, maar herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie (bron: www.excellentescholen.nl).