Home | Over de school | Excellente school

Excellente school

De locaties Delfshaven, Hoogvliet en Capelle aan de IJssel hebben het predicaat excellent ontvangen. Dit is een titel voor scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een bepaald excellentieprofiel. Om een excellente school te worden, kan een school zich aanmelden bij een landelijke commissie. Een onafhankelijke jury bekijkt vervolgens of de school het predicaat verdient. Het predicaat is 3 jaar geldig.

TOELICHTING PER LOCATIE

LocatieExcellentieprofielToelichting
CapelleLeerlijnen pro-plus en pro-praktijkIedere leerling kiest voor één van de leerlijnen en krijgt daardoor onderwijs dat goed aansluit bij zijn/haar talenten en interesses.
DelfshavenIndividuele leerroute van de leerlingIedere leerling leert op zijn eigen niveau en krijgt op zijn eigen niveau en tempo onderwijs. Dit noemen we een individuele leerroute.
HoogvlietPedagogisch klimaat & onderwijsvisieVan mentor tot conciërge, iedereen zet zich in om een positieve relatie met iedere leerling op te bouwen. Dit biedt veiligheid en rust.
‘Met de 2 leerlijnen spelen we in op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Leerlingen in de pro-praktijk route doen aantoonbaar meer arbeidsvaardigheden op en de leerlingen in de pro-plus lijn kunnen goed het niveau aan waardoor minder leerachterstanden ontstaan.’ – Capelle
‘We willen dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. De individuele verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Het is dus belangrijk om een manier te vinden daar rekening mee te houden en te kunnen inspelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling.’ – Delfshaven
‘Onze school is excellent in het uitdragen van ons motto: ‘Zonder relatie geen prestatie’. De relatie tussen leerlingen, school en ouders vormt de basis van de behaalde grote prestaties met onze leerlingen.’ – Hoogvliet

Leren van elkaar

Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Onze excellente scholen leggen bijvoorbeeld aan andere scholen uit hoe zij hun onderwijs hebben ingericht. Op die manier leren we van elkaar en profiteren we van elkaars kennis en kunde.

Veelgestelde vragen

Waarom en door wie is het predicaat Excellente Scholen ingevoerd?
In 2012 heeft de toenmalige Minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Met als doel het meer erkennen en waarderen van excellente scholen: scholen in Nederland die zich onderscheiden van andere goede scholen op een specifiek gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van een innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak bij een specifieke groep leerlingen (bron: www.excellentescholen.nl).
Wat houdt het predicaat Excellente School in?
Het predicaat Excellente School is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur. Scholen zien het predicaat Exellente School als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Scholen die deelnemen aan het traject krijgen daarnaast inhoudelijke feedback op hun onderwijsconcept. Aandachtspunten waarvan je kunt leren en complimenten voor wat gewoon heel erg goed is. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen (bron: www.excellentescholen.nl).
Wat is een excellentieprofiel?
Een excellentie profiel maakt duidelijk waar de school goed in is. Scholen bepalen zelf in welke mate en op welke wijze zij zich willen profileren. Het is aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de jury om te verifiëren of het genoemde excellentieprofiel niet alleen goed wordt uitgevoerd door een school, maar herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie (bron: www.excellentescholen.nl).