1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Capelle
  6.  | Pro-plus

Pro-plus

pro-plus lijn

Op onze school kun je kiezen tussen de pro-plus lijn en de pro-praktijk lijn. Deze lijnen lopen van klas 1 tot en met klas 3. Kies je voor de pro-plus lijn? Dan kom je vanaf de brugklas in een pro-plus klas. De nadruk in deze klas ligt op rekenen, Nederlands, woordenschat, spelling, begrijpend lezen en in het opdoen van sociale vaardigheden. We maken daarvoor gebruik van Deviant boeken op gebied van rekenen/wiskunde en taal. We besteden veel aandacht aan begrijpend lezen. In oktober en april doe je mee aan een drempelonderzoek. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek geeft de school een advies: je gaat proef lopen op een vmbo school of je gaat naar het tweede jaar van onze pro-plus lijn of pro-praktijk lijn.

Na klas 1

Vanaf klas 2 ga je daarnaast intern stage lopen om werknemersvaardigheden en andere vaardigheden te leren. Met intern bedoelen we dat je op school stage loopt bijvoorbeeld in één van onze praktijklokalen. In klas 3 ga je extern stage lopen bij een instantie of een bedrijf.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er na klas 3?
Dan begin je aan fase 3. Deze fase bestaat uit 2 jaren. Je komt dan nog een aantal halve dagen op school en je loopt veel extern stage. Je kunt op vrijdag nog een extra les naar keuze volgen.
Kan ik na de pro-plus lijn de entree-opleiding volgen?
Als je het niveau goed aan kunt, dan kun je na overleg met je mentor en je ouders/verzorgers kiezen voor de entree-opleiding. Met de pro-plus lijn bereid je je hier goed op voor doordat je al gewend bent aan het volgen van theorielessen, het maken van toetsen en van huiswerk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
Mevr. Marja Swaneveld
(vestigingsdirecteur)
T 010 – 227 11 81
mj.swaneveld@cvoaccent.nl