1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Delfshaven
  6.  | Team

Team

Met wie krijg je te maken op school? Allereerst met je mentor. Iedere klas heeft een vaste mentor. Hij coacht de leerlingen en heeft contact met de ouders. Ook geeft de mentor de algemeen vakken. Daarnaast krijg je vakonderwijs van vakdocenten zoals koken, techniek en gymnastiek.

Voor de volgende vakken heeft Accent Delfshaven vakdocenten: lassen, houtbewerking, algemene techniek, schilderen, horeca en koken, facilitaire dienstverlening en zorg, gymnastiek, fitness, beeldende vorming en theater als middel (drama).

Daarnaast zijn er nog meer teamleden zoals de conciërge, de administratie, oudercontactpersonen, schoolmaatschappelijk werkster en de orthopedagoog.

Fase 1 onderbouw

Ramesh Badal Vakdocent
Marije BierlingVakdocent
Joyce Dundas Mentor
Nikki de Geus Mentor
René Koenegras Vakdocent
Cees van der Linden Mentor
Helga Mossel Mentor
Ilse Oranje Vakdocent / mentor
Tamara van der Schilt
Mentor
Jeffrey Visser Vakdocent

Fase 2 onderbouw

Henk van Arkel Vakdocent
Rob DekkersMentor
Erna Pietersma Leraar ondersteuner
Herman Swemmelaar Mentor / vakdocent
Jelle TerlouwLeraar ondersteuner / vakdocent
Mavis Tolud Mentor
Jolanda Winder Mentor

Fase 3 bovenbouw

Amal AssaidiMentor
Tom BenjaminMentor
Ivona Biondic Mentor
Kelly Lems Mentor / vakdocent
Roseline Ponit Mentor
Nancy StoutjesdijkMentor / vakdocent
Marcel de Wit Vakdocent
Joost WouterseVakdocent
Dorothy Zechiël Mentor / vakdocent

Management Team

Michel Baas
Vestigingsdirecteur

Jimmy Martina
Bemiddelaar

Management Team-Plus

Nikki de Geus
Fasevoorzitter fase 1 

Jolanda Winder
Fasevoorzitters fase 2 

Dorothy Zechiel
Fasevoorzitter fase 3

Roxane Danning 
Zorgcoördinator 

Marcel de Wit 
Onderwijscoördinator

Judith Wisse 
Stagecoördinator 

Stagebureau

Judith Wisse 
Stagecoördinator en Jobcoach

Tim Potuijt 
Jobcoach

Priscilla Arron 
Jobcoach

Edit Kocziha 
Stagebegeleider

ONDERSTEUNINGSTEAM

Roxane Danning 
Zorgcoördinator
t. 06 - 83 20 69 60

Jimmy Martina 
Bemiddelaar 

Djohora Waken
Schoolmaatschappelijk werker 

Ellis Mulder  
Orthopedagoog 

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Brenda Watson 
Secretaresse

Wim Dullemond 
Financiële administratie 

Aart Brandenburg
Facilitair medewerker 

ALGEMENE DIRECTIE

Coen van Noordwijk
Algemeen directeur

Jan van Dijk
Lid algemene directie