1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Delfshaven
  6.  | Team

Team

Met wie krijg je te maken op school? Allereerst met je mentor. Iedere klas heeft een vaste mentor. Hij coacht de leerlingen en heeft contact met de ouders. Ook geeft de mentor de algemeen vakken. Daarnaast krijg je vakonderwijs van vakdocenten zoals koken, techniek en gymnastiek.

Voor de volgende vakken heeft Accent Delfshaven vakdocenten: lassen, houtbewerking, algemene techniek, schilderen, horeca en koken, zorg en welzijn, gymnastiek, fitness, beeldende vorming en theater als middel (drama).

Daarnaast zijn er nog meer teamleden zoals de conciërge, de administratie, oudercontactpersonen, schoolmaatschappelijk werkster en de orthopedagoog.

Fase 1 onderbouw

Ramesh Badal Vakdocent
Joyce Dundas Mentor
Nikki de Geus Mentor
René Koenegras Vakdocent
Cees van der Linden Mentor
Helga Mossel Mentor
Tamara van der Schilt
Mentor
Nancy Stoutjesdijk Leraar ondersteuner / vakdocent
Jeffrey Visser Vakdocent

Fase 2 onderbouw

Henk van Arkel Vakdocent
Louise Chatelain Mentor / vakdocent
Ilse Oranje Vakdocent
Erna Pietersma Klasse assistent
Herman Swemmelaar Mentor / vakdocent
Jelle TerlouwLeraar ondersteuner / vakdocent
Mavis Tolud Mentor
Jolanda Winder Mentor / vakdocent

Fase 3 bovenbouw

Tom BenjaminMentor
Ivona Biondic Mentor
Rob Dekkers Mentor
Kelly Lems Mentor / vakdocent
Roseline Ponit Mentor
Marcel de Wit Vakdocent / coördinator onderwijs
Joost WouterseVakdocent
Dorothy Zechiël Mentor

vestigingsdirecteur

Boaz Tates

Management Team

Michel Baas
Teamleider

Jimmy Martina
Vakdocent, leerling bemiddelaar

Stagebureau

Judith Wisse 
Stagecoördinator en Jobcoach

Tim Potuijt 
Jobcoach

Priscilla Arron 
Jobcoach

Edit Kocziha 
Stagebegeleider

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Brenda Watson 
Secretaresse

Roxane Danning
Zorgcoördinator

Wim Dullemond 
Financiële administratie 

Aart Brandenburg
Facilitair medewerker 

Djohora Waken 
Schoolmaatschappelijk werker

Ellis Mulder 
Orthopedagoog

ALGEMENE DIRECTIE

Coen van Noordwijk
Algemeen directeur

Jan van Dijk
Lid algemene directie

De algemene directie is gevestigd in het kantoor aan de Weegschaalhof in Rotterdam.