1. Home
 2.  | 
 3. Scholen
 4.  | 
 5. Hoogvliet
 6.  | Voor ouders

Voor ouders

We vinden het heel belangrijk dat u als ouders/verzorgers betrokken bent bij ons onderwijs. Ouders hebben samen met de school de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind. Door samen te werken kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van uw kind. De school organiseert een aantal avonden voor ouders om de ontwikkelingen van hun kind te bespreken en uit te wisselen van zaken die goed, dan wel niet zo goed gaan. Dit contact vinden wij erg belangrijk.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk bepaald. De MR helpt de school beter te besturen door de directie te adviseren. De directie van de school houdt de MR op de hoogte over belangrijke zaken van de school zoals financiën en onderwijs. In de MR zitten zowel ouders en leerlingen als ook medewerkers van de school. 

De MR vergadert op de volgende data van 18.30 tot 20.00 uur:

 • 3 oktober 2023
 • 19 december 2023
 • 13 februari 2024
 • 9 april 2024
 • 21 mei 2024
 • 9 juli 2024

Ouderraad

Via de ouderraad is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind en de onderwijsomgeving van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van de leerlingen op Accent Praktijkonderwijs. Zo is onze ouderraad ook bezig met het organiseren van festiviteiten.

Accent Hoogvliet heeft een actieve ouderraad. De leden van de ouderraad vergaderen 6 keer per jaar in aanwezigheid van de schooloudercontactpersonen: vestigingsdirecteur mevr. Francis ’t Zand en teamleider Havva Celebi.

Wilt u contact met een van de leden van de ouderraad? Zij zijn bereikbaar via de algemene mail accenthoogvliet@cvoaccent.nl en via het telefoonnummer van Accent Hoogvliet (010-2095503).

 

Informatiebrief

Wij geven regelmatig een informatiebrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media

Contact

De vestigingsdirecteur mevr. ’t Zand en mevr. Celebi zijn de schooloudercontactpersonen. Zij zetten zich in om het contact tussen ouders, leerlingen en school te bevorderen. Dit doen zij door voorlichting en informatie te geven en door mentoren en vakdocenten te ondersteunen bij hun contacten met ouders.

De schooloudercontactpersonen zijn bereikbaar via het telefoonnummer van Accent Hoogvliet (010 – 209 55 03) of via de email: ftzand@cvoaccent.nl of celebi@cvoaccent.nl

Veelgestelde vragen

Welke contactmomenten organiseert school?
 • De mentor stemt wekelijks met u af over opvallend gedrag op school en/of verzuim.
 • De mentor bespreekt minimaal 1x per jaar het OPP en eventueel individuele handelingsplannen met u en uw kind.
 • Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.
 • We organiseren jaarlijks een aantal oudercontact-bijeenkomsten en thema avonden o.a. in samenwerking met YOUZ. Onderwerpen zijn bijv. ‘pubers en social media & gamen’ en ‘genotsmiddelen en pubers’.
 • Ook organiseren de schooloudercontactpersonen samen met de docenten en de teamleiders  de volgende informatieavonden:
  – Informatieavond voor schoolverlaters
  – Informatieavond over vakrichtingen
  – Informatieavond over stage
  Informatieavond over de Entrée-opleiding
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De volgende ouders zitten in de medezeggenschapsraad:

 • Dhr. Brusselman
 • Dhr. Broere
 • Mevr. George
 • Mevr. Adamus (oudergeleding)
 • vacature (oudergeleding)
Wie zitten er In de ouderraad?

De volgende ouders zitten in de ouderraad:

 • Mevr. de Bruin
 • Mevr. Collier
 • Mevr. Gloudi
 • Mevr. Zijderveld