1. Home
 2.  | 
 3. Scholen
 4.  | 
 5. Hoogvliet
 6.  | Voor ouders

Voor ouders

We vinden het heel belangrijk dat u als ouders/verzorgers betrokken bent bij ons onderwijs. Ouders hebben samen met de school de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind. Door samen te werken kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van uw kind.  De school organiseert een aantal avonden voor ouders om de ontwikkelingen van hun kind te bespreken en uit te wisselen van zaken die goed, dan wel niet zo goed gaan. Dit contact vinden wij erg belangrijk.

Medezeggenschapsraad (MR)

De overheid heeft de MR bepaalde bevoegdheden gegeven waardoor deze invloed uitoefent op het beleid van de school. Ouders kunnen door kritisch en positief mee te praten een stem krijgen in de besluitvorming.

De MR vergadert op de volgende data:

 • 30 september 2019
 • 25 november 2019
 • 13 januari 2020
 • 16 maart 2020
 • 25 mei 2020
 • 29 juni 2020

Alle vergaderingen starten om 18.30 uur.

Ouderraad

Via de ouderraad is het mogelijk zaken bespreekbaar te maken, die voor u als ouder van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind en de onderwijsomgeving van uw kind. U kunt hierbij denken aan alle onderwerpen die het belang dienen van de leerlingen op Accent Praktijkonderwijs. Zo is onze ouderraad ook bezig met het organiseren van festiviteiten.

Accent Hoogvliet heeft een actieve ouderraad. De leden van de ouderraad vergaderen 6 keer per jaar in aanwezigheid van de schooloudercontactpersonen: vestigingsdirecteur mevr. Y. Laging en de zorgcoördinator mevr. A. van Liempd.

Wilt u contact met een van de leden van de ouderraad? Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van Accent Hoogvliet (010 – 209 55 03) of via de secretaris van de Ouderraad (daroda1971@gmail.com).

Informatiebrief

Wij geven regelmatig een informatiebrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

Social media

Contact

De vestigingsdirecteur mevr. Y. Laging en de zorgcoördinator mevr. A. van Liempd zijn de schooloudercontactpersonen. Zij zetten zich in om het contact tussen ouders, leerlingen en school te bevorderen. Dit doen zij door voorlichting en informatie te geven en door mentoren en vakdocenten te ondersteunen bij hun contacten met ouders.

De schooloudercontactpersonen zijn bereikbaar via het telefoonnummer van Accent Hoogvliet (010 – 209 55 03) of via de email: ylaging@cvoaccent.nl of avanliempd@cvoaccent.nl

Veelgestelde vragen

Welk contactmomenten organiseert school?
 • De mentor stemt wekelijks met u af over opvallend gedrag op school en/of verzuim.
 • De mentor bespreekt minimaal 2x per jaar het OPP en eventueel individuele handelingsplannen met u en uw kind.
 • Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.
 • We organiseren jaarlijks een aantal oudercontact-bijeenkomsten en thema avonden o.a. in samenwerking met YOUZ. Onderwerpen zijn bijv. ‘pubers en social media & gamen’ en ‘genotsmiddelen en pubers’.
 • Ook organiseren de schooloudercontactpersonen samen met de docenten en de teamleiders  de volgende informatieavonden:
  – Informatieavond voor schoolverlaters
  – Informatieavond over vakrichtingen
  – Informatieavond over stage
  – Informatieavond over AKA
Wie zitten er In de ouderraad?

De volgende ouders zitten in de ouderraad:

 • mevr. Gad
 • mevr. Groesbeek
 • mevr. van Roon
 • mevr. Small
 • mevr. Tellings
 • dhr. van Gerven
 • dhr. Merced
 • dhr. Rens
 • dhr. van Roon