1. Home
  2.  | 
  3. Centrum
  4.  | Project Samen Slagen

Project Samen Slagen

9 maart 2016

De puberteit is een lastige periode, zowel voor de leerling als voor de ouders. Grenzen opzoeken en dingen uitproberen horen bij deze fase. Accent Centrum werkt daarom samen met Youz (jeugd verslavingszorg) aan het project ‘Samen Slagen’. Het doel is het voorkomen en verminderen van het gebruik van genotmiddelen en (problematisch) gamen onder leerlingen. Daarmee probeert Accent Centrum vroegtijdig schooluitval te voorkomen en een veilige en gezonde leeromgeving te creëren.

De leerlingen krijgen voorlichting in de klas, er worden thema bijeenkomsten voor ouders georganiseerd en docenten zijn getraind in signaleren. Op de woensdagen is er een gezondheidscoach op Accent Centrum aanwezig die voorlichting geeft en leerlingen individueel kan begeleiden: Wieke van der Zeijden, 06-23347417, w.zeijden@youz.nl.

Taken gezondheidscoach:

  • Afnemen van een interview met bovenbouw leerlingen om passende informatie te kunnen geven.
  • Coaching van leerlingen (individueel) wanneer een leerling meer grip wilt krijgen op telefoongebruik, gamen of gebruik van alcohol/drugs.
  • Geven van informatie aan ouders en docenten.
  • Ouders kunnen altijd contact opnemen met de gezondheidscoach of school als hier vragen over zijn.