1. Home
  2.  | 
  3. Delfshaven
  4.  | Toetsweken

Toetsweken

15 november 2018

Toetsweek of toetsweken? Op Accent Delfshaven zijn er vaak toetsweken. Welgeteld 2, soms 3. Tijdens deze toetsweken worden de leerlingen getest op taal- en rekenniveau. Zo kunnen we als school de voortgang van onze leerlingen in de gaten houden. 
Waar klas 1 al in week 2 van het schooljaar toetst, doet de rest van de school dit half november. In april zal heel de school nog een keer toetsen. De toetsen worden digitaal afgenomen.

Alle resultaten van de toetsen worden in het leerlingvolgsysteem genoteerd. Zo zie je vanaf jaar 1 tot en met jaar 5 de voortgang van de leerling.

LET OP:

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona maatregelen momenteel NIET door. U kunt uw kind wel aanmelden bij de gewenste locatie en/of een afspraak maken voor een individuele rondleiding.
Kijk voor actuele informatie op de Corona-pagina.