1. Home
  2.  | 
  3. Delfshaven
  4.  | UrbanSkills4U

UrbanSkills4U

1 november 2017

We zijn als school al enige tijd op zoek naar een geschikt programma om leerlingen te ondersteunen die zijn vastlopen of dreigen vast te lopen met hun gedrag. De leerlingen die moeite hebben met gezag, zelfbepalend zijn, over grenzen gaan, moeilijk corrigeerbaar, etc. We zijn in contact gekomen met Farouc Bonafacia. Hij is trainer en methodiekontwikkelaar van programma ‘UrbanSkills4U’. Het programma heeft een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

  • Mogelijkheden en competenties leren kennen voor een waardevolle rol in de maatschappij;
  • Gezag en bijbehorende gedragsregels leren accepteren;
  • Bieden van inzicht in alternatieven voor criminaliteit.

Een groep bestaat uit 10 tot 12 leerlingen. Voorafgaand aan de training vindt bij alle deelnemers een huisbezoek plaats. Na twee weken waarin het trainingsprogramma wordt afgewerkt volgt een periode van drie maanden waarin middels peer-to-peer learning wordt gereflecteerd op wat er geleerd is, en dit wordt toegepast op situaties die zich hebben voorgedaan. De trainers krijgen wekelijks incidenten toegestuurd van de mentor, die zij kunnen gebruiken bij de casusbespreking. Gedurende 25 weken is de UrbanSkills4U trainer wekelijks 1 dagdeel op Accent Praktijkonderwijs aanwezig voor zowel de mentoren als voor de leerlingen om te ondersteunen met kennis en kunde ter voorkoming van terugval in de oude gedragspatronen. Aangezien we een beperkt aantal leerlingen kunnen laten deelnemen, richten we ons voornamelijk op de leerlingen die in fase 1 zitten. Een enkele leerling uit fase 2 zal meedoen. Momenteel zijn we bezig leerlingen te selecteren. Vervolgens zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Het is voor onze school een pilot en we zullen jullie op de hoogte houden van het project. Als er vragen zijn, kun je bij Jimmy of Daniël terecht.