1. Home
  2.  | 
  3. Capelle
  4.  | Accent Capelle is een Excellente school

Accent Capelle is een Excellente school

24 januari 2017

Op maandag 23 januari kregen wij de bevestiging dat de inspectie van het onderwijs onze school het predicaat Excellent 2016 – 2018 heeft toegekend! Wij zijn hier ontzettend trots op!

Een excellente school is een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied. Voor Accent Capelle zijn dit de Pro Praktijk en Pro Plus lijnen. De jury heeft onze Pro plus lijn en onze pro praktijklijn en de manier waarop de school hiermee haar onderwijs vormgeeft als excellent beoordeeld!

In het juryrapport stelt de inspectie dat de realisatie van de twee heldere, expliciete lijnen in de school het onderscheidende aspect is ten opzichte van andere scholen. Drie jaar geleden startten we met de Pro Plus en de Pro Praktijklijn binnen Accent Capelle omdat we zagen dat we een passender aanbod wilden geven voor onze leerlingen. Het vergde moed om deze ontwikkelingen in te zetten. De jury zegt daarover: “Innovatie gebaseerd op de behoefte van de leerlingen en inspelend op veranderingen in het onderwijsveld is een voorbeeld voor collega-scholen en heeft de school een goede positie gegeven”. Dit geeft aan dat de keuze voor de twee lijnen een goede is geweest en dat de inspanningen van al onze medewerkers ervoor heeft gezorgd dat dit concept als ‘excellent’ wordt bestempeld door de inspectie en we als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen.

We zijn ontzettend trots en blij met dit predicaat! Het is een bevestiging van onze overtuiging dat wij een prima praktijkschool zijn. Wij zijn een school met lef, zijn innoverend en voortdurend op zoek naar verbetering.

Vanaf deze week zijn wij een ‘Excellente praktijkschool’!!!!!

Lees hier het juryrapport: Rapport jury Excellente school Accent Capelle.