1. Home
  2.  | 
  3. Capelle
  4.  | Schoolsluiting

Schoolsluiting

19 december 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben gisterenavond allemaal het nieuws gehoord dat er een ‘harde lockdown’ is afgekondigd in Nederland. Dit betekent dat ook de scholen zullen sluiten. Wat dit betekent voor uw zoon of dochter wordt in deze brief uitgelegd.

Accent Capelle kiest ervoor om het jaar zo goed en veilig mogelijk af te sluiten. Er zullen deze laatste week voor de vakantie dan ook geen lessen gegeven worden. Geen fysieke lessen en geen online lessen. Stages gaan in principe niet door. Alleen als er afspraken gemaakt worden tussen de stagebedrijven, ouders en leerlingen. Hierin nemen de jobcoaches het initiatief om dit goed te regelen.

Wel worden alle leerlingen nog voor 1 keer op school verwacht voor een moment met hun mentorklas. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen nog even afscheid kunnen nemen voor de vakantie, afspraken kunnen maken met hun mentor over bijvoorbeeld stage en dat zij de juiste spullen meekrijgen voor het geval de school ook na de vakantie gesloten is. We doen dit verspreid over de week en organiseren dit in de aula’s zodat leerlingen op veilige afstand van elkaar kunnen zitten. Hieronder ziet u in het schema op welk moment, welke klas op school wordt verwacht.

  9:00 uur – 10:30 11:00 – 12:30 13:00- 14:30
Maandag X X X
Dinsdag Klas 1A + Klas 1B Klas 1C + Klas 1D Klas 4a + Klas 4B
Woensdag Klas 3A + Klas 3B Klas 3C + Klas 3D Klas 5A + Klas 5B
Donderdag Klas 4C + Klas 4D Klas 5C + Klas 5D Klas 2 A, B, C
Vrijdag VRIJ VRIJ VRIJ

Voor de meest kwetsbare leerlingen zal er voor opvang gezorgd worden. Mentoren zullen hierin het initiatief nemen om contact te leggen met de ouders/verzorgers van deze leerlingen en afspraken maken over opvang.
Het is de wens van het kabinet dat de scholen op 10 januari weer open gaan maar daarover is nog veel onzekerheid. Wij zullen ons als school voorbereiden op meerdere scenario’s en zullen u na 3 januari daarover verder informeren.

Dat de school weer moet sluiten is voor niemand fijn. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is voor onze leerlingen dat ze op school de aandacht krijgen die zij verdienen. Toch is het voor de veiligheid en de gezondheid van iedereen goed om ons zo veel mogelijk aan de regels en afspraken te houden. Wij willen u, uw gezin en naasten fijne en warme feestdagen wensen en het allerbeste en alle gezondheid voor in 2022. Wij hopen u in 2022 weer gezond en wel te kunnen ontmoeten!
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem contact op met de mentor van uw zoon/dochter of met de directie.

Hoogachtend,

Namens de vestigingsdirectie:
Erik Roth/ Marja Koster