1. Home
  2.  | 
  3. Capelle
  4.  | Geld voor schoolkosten

Geld voor schoolkosten

4 september 2019

Voor huishoudens uit de IJsselgemeenten met een laag inkomen hebben wij een regeling voor indirecte schoolkosten in de bijzondere bijstand. Voor hun schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor de kosten van door de school voorgeschreven activiteiten en/of lesmateriaal. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is dat € 125,-. Huishoudens met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau krijgen het volledige bedrag. Is het inkomen hoger, dan is de bijdrage lager. In de informatie bij het aanvraagformulier leest u meer over de inkomens- en vermogensvoorwaarden.

De ouders van het kind dienen de aanvraag indirecte schoolkosten in bij Sociale Zaken IJsselgemeenten. Als ouders de bijdrage rechtstreeks aan de school of ouderraad willen laten betalen, kunnen zij dit op het formulier vermelden. Bijvoorbeeld voor het schoolfonds, schoolreisjes, excursies en werkweken en door de school verplichte kleding (een overall, schort of sportkleding).

De formulieren die ingeleverd moeten worden bij de gemeenten kunt u vinden bij de school of kunt u hieronder downloaden.