1. Home
  2.  | 
  3. Capelle
  4.  | Koning Willem-Alexander steekt het Praktijkonderwijs een hart onder de riem!

Koning Willem-Alexander steekt het Praktijkonderwijs een hart onder de riem!

2 april 2020

Op donderdag 2 april 2020 ging om 13:30 de telefoon bij Accent Praktijkonderwijs in Capelle. Koning Willem-Alexander belde met directeur Erik Roth om van hem te horen hoe het de school, de docenten en vooral de leerlingen afgaat in deze moeilijke en verwarrende tijden.

In november 2019 bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan de school in Capelle aan den IJssel. Het was voor hem de eerste keer dat hij een praktijkschool bezocht. Erik Roth liet hem samen met het team van Accent Capelle zien hoe er in deze onderwijsvorm en op deze school vorm wordt gegeven aan het onderwijs aan een bijzondere doelgroep leerlingen. De Koning sprak zijn waardering uit over de inzet en passie waarmee er in het praktijkonderwijs gewerkt wordt om deze leerlingen een stevige basis voor de toekomst te geven.

In het telefoongesprek met de Koning sprak vestigingsdirecteur Erik Roth over de manieren waarop de school in tijde van de Coronacrisis vorm geeft aan het onderwijs en over de uitdagingen waar de verschillende scholen in deze tijden van crisis voor staan. Er wordt veel gevraagd van docenten die in korte tijd op een totaal andere manier moeten gaan werken. Juist in het praktijkonderwijs waar juist het dagelijkse contact met de leerling zo essentieel is, moet nu op een andere manier gezocht worden naar het contact met de leerling en het gezin van de leerling. Erik Roth vertelde de koning dat het de mentoren grotendeels goed lukt om de contacten te onderhouden met de leerlingen en ouders en dat er op verschillende manier gezorgd wordt voor de doorgang van het onderwijsproces.  

Zo worden er online lessen verzorgd en krijgen de leerlingen iedere week zo veel mogelijk digitaal opdrachten aangeleverd van hun mentoren. Daarnaast krijgen de leerlingen ook praktische opdrachten. Zo moeten de leerlingen laten zien dat ze bijvoorbeeld helpen in het huishouden of iets voor een ander doen. Ook het team van de school heeft tweemaal per week een online vergadering zodat alle mentoren en vakdocenten goed op de hoogte blijven van wat er speelt en zij elkaar kunnen ondersteunen bij het maken van online lessen en andere zaken. Daarnaast kijkt de school ook naar wat er om de school heen gebeurt en werkt het samen met de Voedselbank. Zo maakt de school nu iedere week maaltijden voor gezinnen die dat nodig hebben en helpen medewerkers van de school bij het rondbrengen van voedselpakketten in de wijk.

Erik Roth sprak in het telefoongesprek zijn zorgen uit rondom de groeiende kansenongelijkheid welke sowieso al een factor is bij veel leerlingen in het praktijkonderwijs. Maar door bijvoorbeeld te zorgen voor laptops voor leerlingen die dit thuis niet hebben, probeert Accent Capelle, samen met ontzettend veel andere scholen en steun van het bestuur CVO , deze kansenongelijkheid te verminderen.

Koning Willem-Alexander sprak in het telefoongesprek zijn grote waardering en dank uit voor de ongekende inzet van alle medewerkers op Accent Praktijkonderwijs en op alle andere (praktijk) scholen in Nederland. Vestigingsdirecteur Erik Roth: Dit gesprek met de Koning en de boodschap die hij gaf is een hart onder de riem voor mijn team dat ontzettend hard werkt onder moeilijke omstandigheden. Maar ook een hart onder de riem van alle andere collega’s in het praktijkonderwijs, VSO, speciaal onderwijs en de reguliere PO en VO scholen. En bovenal een hart onder riem van al onze leerlingen. Ik zag op een school in Rotterdam Kralingen een mooie boodschap op de ramen hangen die ik alleen maar kan onderschrijven: ‘ Houd moed, het komt goed!’