1. Home
  2.  | 
  3. Capelle
  4.  | Sporttoestellen op het schoolplein

Sporttoestellen op het schoolplein

22 maart 2021

Sinds maandag 22 maart hebben we zes buiten fitness toestellen tot onze beschikking, aangeboden door het Maxima College. Ze zijn met zwaar transport vervoerd vanuit Ridderkerk en op ons voorplein rechts van de ingang geplaatst. Wanneer de huidige coronamaatregelen versoepeld worden, zullen de leerlingen hier buiten gewone lestijden gebruik van mogen maken. Voorlopig kunnen ze alleen worden gebruikt tijdens de lessen sport of wanneer een docent een lesactiviteit inplant. Wij hopen in de toekomst hier veel leerlingen sportief mee uit te kunnen dagen. De eerste afspraken om te gaan trainen aan de fitness apparaten zijn tussen collega’s onderling al gemaakt. Sommige leerlingen met een andere passie dan sport hebben ontdekt dat ze ook erg goed voldoen als bankje in de zon. Kortom: de toestellen gaan ons vast veel plezier geven.